پیام خود را ارسال کنید

با استفاده از فرم زیر، پیام خودتان را برای من ارسال نمایید تا در اولین فرصت پاسخ را به ایمیل شما ارسال نمایم.

شما عزیزان می توانید برای مشاوره در زمینه تدریس زبان انگلیسی دوره های مکالمه کوتاه مدت ( 8 ماهه)، دوره IELTS ، ترجمه کتب، ترجمه همزمان، ترجمه فیلم و تهیه دستورالعمل آموزشی زبان سازمان ها و ادارات با بنده در تماس باشید:


Email:
ehsanommati@yahoo.com
info@ehsanommati.com

Telegram: @Ehsanomati