لیست خدمات قابل ارائه در حوزه مکاتبات بازرگانی:

 • انجام مکاتبات و نامه نگاری های استاندارد تجاری/بازرگانی
 • برگزاری مذاکرات حضوری یا مکالمه ای تجاری/بازرگانی
 • تهیهRequest For Information (RFI)  به زبان انگلیسی
 • تهیه Request For Proposal (RFP) به زبان انگلیسی
 • تهیه Request For Quotation (RFQ) به زبان انگلیسی
 • تهیه Request For Tender (RFT)به زبان انگلیسی
 • تهیه Invitation For Bidding (IFB) به زبان انگلیسی
 • تهیه Proposal به زبان انگلیسی

 

سوابق مربوطه در حوزه مکاتبات و مذاکرات بازرگانی:

 • سابقه عقد قرارداد با مرکز آموزشی “IFP” فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در فرانسه
 • سابقه عقد قرارداد با مرکز آموزشی “OPITO” فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در فرانسه
 • سابقه عقد قرارداد با مرکز زبان تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی “SLC” دانشگاه “Sussex” در انگلستان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *